Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhüdü

Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhüdü

METRO ULUSLARARASI GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. hizmetlerini uygun olarak yürüttüğü şartların gerektirdiği ölçüde bağımsızdır. ISO/IEC-17020:2012 “Muayene Kuruluşları için Genel Kriterler” çerçevesindeki şartlara bağlı olarak, hüküm ifade eden Ek A’ da öngörülen ve aşağıda belirtilen asgarî kriterleri de karşılamaktadır.

  1. METRO ULUSLARARASI GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. konunun taraflarından bağımsızdır.
  2. METRO ULUSLARARASI GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ve personeli, yürüttükleri muayene ve gözetim faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almazlar. Özellikle; muayene ve gözetimini yaptığı öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmazlar.
  3. METRO ULUSLARARASI GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.; muayene ve gözetimini yaptığı öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki bir tüzel kişiliğin bir parçası olamaz.
  4. METRO ULUSLARARASI GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. muayene ve gözetimini yaptığı öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki ayrı bir tüzel kişilikle, aşağıdaki yönlerden bağlantılı olamaz:
  • Sahiplerin, muayene ve gözetim sonuçlarını etkileyebilme güçlerinin olmaması durumu hariç, söz konusu ayrı tüzel kişilikte de sahiplik durumu,
  • Muayene ve gözetim sonuçlarını etkileyebilecek bir fonksiyonları olmamaları durumu hariç, yönetim kurullarında veya eşdeğerlerinde, muayene kuruluşunda da sahipliği olanların temsilcilerinin bulunması durumu,
  • METRO ULUSLARARASI GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. nin ve söz konusu ayrı tüzel kişiliğin, bunun muayene ve gözetim sonuçlarını etkilemeyecek durumda olması hariç, aynı üst yönetim kademesine doğrudan bağlı olması durumu.
  • METRO ULUSLARARASI GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ile söz konusu ayrı tüzel kişilik arasındaki muayene ve gözetim sonuçlarını etkileyebilecek sözleşmeye bağlanmış taahhütler veya diğer hususlar.

Kısaca kuruluşumuz standartta yer alan bağımsız, tarafsız ve dürüst olma ilkesi gereğince, özellikle ölçüm, analiz, test, muayene, gözetim ve değerlendirme çalışması yapılan ürünlerin tasarımı, üretimi, montajı, tedariki ve kullanımı ile veya rekabet koşulları ile doğrudan ilgili olamamaya önem vermektedir. Bu kapsamda olmak üzere hizmet verilen işletmelerin büyüklüklerine, konumlarına, siyasi yaklaşımlarına ve sosyal statülerine bakmadan, bütün kuruluşlara eşit koşullarda, bilimsel değerlendirmeleri esas alarak, çıkar gözetmeden ve hiçbir baskıya maruz kalmadan faaliyetlerini gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir.

© Copyright 2023 Metro Uluslararası Gözetim Tüm hakları saklıdır
web tasarım