Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Gözetim Hizmetlerimiz;

Kalite Gözetimi
Çubuk demir, kütük, boru, profil gibi demir-çelik ve demir dışı metal ürünlerinin üretim sırasında, müşterinin tercihine göre sürekli veya belirli aralıklarla kontrolü. Mamüllerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin uluslararası standartlara ve satış kontratındaki şartlara uygunluğunun sağlanması.

Yükleme Öncesi Gözetim
Sevkiyatı yapılacak kargonun, yükleme öncesinde stok sahasında kontrolü.

Yükleme Gözetimi
Yüklemeden önce geminin ambarlarının yüklemeye uygun olup olmadığının kontrolü, ambar kapaklarının sızdırmazlık testi, yükleme ekipman ve metodlarının kontrolü, kantar ve/veya Draft Survey ile miktar tespiti, puantaj, yüklenen kargonun güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerin (lashing) denetlenmesi, ambar kapak ve girişlerinin mühürlenmesi. Gözle ve/veya numune alıp analiz ederek kalite kontrolü.

Tahliye Gözetimi
Tahliye ekipman ve metodlarının kontrolü, kantar ve/veya Draft Survey ile miktar tespiti ve puantaj. Gözle ve/veya numune alıp analiz ederek kalite kontrolü.

Puantaj/Sayım (Tally Survey)

Draft Sörvey
Arşimet Prensipleri kullanılarak geminin boş ve dolu ağırlıklarının hesaplanması; dolayısıyla yüklenen/tahliye edilen kargonun miktarının tesbit edilmesi.

Sevkiyat Gözetimi
Stok sahasındaki malzemenin yükleme limanına ya da gemiden tahliye edilen malzemenin kullanılacağı alana sevkiyatı sırasında yapılan gözetim.

Hasar Tespit ve Ekspertiz Hizmetleri

Numune Alma
Stok sahasında ve/veya yükleme/tahliye sırasında malzemeden uluslararası standartlara uygun numune alınması ve alınan numunenin anlaşmalı olduğumuz uluslararası saygınlığa sahip laboratuarlarda analiz edilmesi.

Sızdırmazlık Testleri (Watertightness Control)

Kiraya Girme/Kiradan Çıkma
Geminin Genel Durumunun Tespiti/ Yakıt Surveyi
Gemi kiraya girerken ya da kiradan çıkarken, gemideki yakıt miktarlarının tespit edilmesi ve geminin genel durumunun kontrolü.

Ambar Mühürleme / Mühür Sökme Hizmetleri (Sealing / Unsealing)

Konteyner Gözetimi
Yüklenecek kargonun taşıma sırasındaki güvenliğinin sağlanması için konteynır veya konteynırların yüklemeye uygunluğunun kontrolü.

Tüm verilen hizmetler, taraflar arasındaki kontrat şartları, ve/veya gözetime konu olan ürün ile ilgili uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde verilmektedir.

© Copyright 2023 Metro Uluslararası Gözetim Tüm hakları saklıdır
web tasarım