Değerlerimiz

Değerlerimiz

  • Dürüstlük, şeffaflık adalet ve saygıyı temel prensipler olarak kabul etmek.
  • Müşterilerimize en üstün kalitede hizmet sunmak.
  • Müşterilerimizi ticari başarıyı sürdürebilmede önemli bir paydaş olarak kabul ederek rakiplerimiz ile doğru ve adil bir şekilde yarışmak.
  • Çalışanlarımızın haklarına saygılı olmak ve alınan kararlarda adil davranmak.
  • Müşterilerimize ait verilerin gizliliğine önem vermek.
  • Yaptığımız işlerde bütünleşik, etik ve tarafsız davranarak gözetim mesleğinin asgari standartlarına riayet etmek.
  • Hizmetlerimizde İş Emniyeti, Çevre Koruma, Can ve Mal güvenliği, Sağlık / Hijyen ve uyulması gerekli tüm ulusal ve uluslararası kural ve düzenlemelere tam olarak uyum ortamı sağlamak.
  • Kaliteli hizmet sunmak için süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve çalışanlarımızın sürekli gelişimine önem vermek
© Copyright 2023 Metro Uluslararası Gözetim Tüm hakları saklıdır
web tasarım