Gözetim

Gözetim

Gözetim Nedir?

Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde ön görülen

 • Miktar,
 • Kalite,
 • Ambalajlama,
 • Etiketleme,
 • Yükleme,
 • Taşıma,
 • Teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi”aracılığıyla alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

Gözetimin Faydaları Nelerdir?

Gözetim;

 • Alıcının istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında, söz konusu malın ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standardında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi,
 • Taraflar arasında ileride doğabilecek anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararın önlenebilmesi,
 • Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamasına gidilebilmesi açısından,
 • İhracatçı ve ithalatçılara önemli kolaylıklar sağlayabilmektedir.

Neden Metro ?

Üretim sırasında yapılacak olan ve üretim aşamasında doğan aksaklıklara zamanında müdahale edilerek istenen kalite standartlarının dışında mal üretimine engel olunmasını sağlar.

Üretici ve ihracatçı açısından malın sevkiyat öncesi veya alıcıya tesliminden hemen önceki durumunun belirlenmesini sağlar. Böylelikle istenilen kalite ölçütlerine sahip olmayan malın sevkiyatı önlenerek malın sonradan geri gönderilme, düşük fiyatla satışı gibi benzer sorunların ortaya çıkma olasılığını önemli ölçüde azaltmaktadır.

Söz konusu malın durumunu, kalite kontrolünü bağımsız, tarafsız, güvenilir bir raporla düzenleyerek gerek alıcı gerekse satıcıya güven duygusu sağlamakta ve satış sonrasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları en düşük düzeye indirtebilmektedir.

© Copyright 2023 Metro Uluslararası Gözetim Tüm hakları saklıdır
web tasarım