İklim değişikliği akıl sağlığına zararlı

İklim değişikliği akıl sağlığına zararlı

İklim değişikliği dünyanın başlıca sağlık risklerinden biri arasında gösteriliyor. Sayısı her yıl artan ölçüsüz; iklim olayları can ve mal kayıplarına neden oluyor, bulaşıcı hastalıkları yaygınlaştırıyor, yaşam alanlarına/ büyük hasar veriyor. We Talk sitesinde yer alan habere göre, iklim değişikliğinin etki alanı sürekli genişliyor; ancak en büyük darbeyi daha savunmasız ve kırılgan bölgelerde bulunan ve tekrar tekrar bu felaketleri yaşayan insanlar alıyor. Aşırı İklim olaylarına maruz kalan insanların sayısının artacağı ve bu travmaların keder, kaygı, depresyon hatta intihar gibi problemleri tetikleyeceği yönünde bir görüş hakim.

Olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için ise iklim değişiminin ve ruh sağlığının diğer karmaşık sistemlerle olan bağlantılarının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Avustralya'da sıcak hava dalgaları üzerine yapılan bir araştırma, işsizlik ve ısı dalgalarının benzer psikolojik etkiler gösterdiğini ortaya koyuyor. Gece artan sıcak hava dalgaları hem ruh sağlığı bozukluğunun nedeni, hem de sonucu olan uykusuzluğa sebep olurken, birçok psikiyatrik ilaç ısı dalgaları sırasında etkisini kaybediyor.

Ayrıca, ısı dalgaları sırasında psikolojik problemlerle hastaneye başvuranların sayısında bir artış gözlenirken, aşırı sıcaklıkların hasatları azalttığı ve bunun da çiftçiler arasında intihar oranlarını arttırdığı bulgular arasında. İngiltere'de 2.000 selzede üzerinde yapılan bir araştırmada ise fiziksel sonuçların ruh sağlığı üzerindeki direk etkisinin yanı sıra ikincil stres kaynaklı etkilere yani sigorta tazminatına, maddi baskıya ve akraba ilişkilerine de yer veriliyor.

© Copyright 2023 Metro Uluslararası Gözetim Tüm hakları saklıdır
web tasarım